Chùa Bái Đính được báo giới ca ngợi là một ngôi chùa nổi tiếng với những kỷ lục châu Á và khu vực. Tính đến ngày 6/6/2009 ngôi chùa này đã có 6 kỷ lục được công nhận. Ngày 28/2/2012 chùa có thêm 2 kỷ lục chùa lớn nhất châu Á được xác lập. Những kỷ lục của chùa Bái Đính được xác lập gồm:

-         Tượng phật bằng đồng dát vàng lớn nhất châu Á

-         Tượng phật Di lặc bằng đồng lớn nhất khu vực Đông Nam Á

-         Chuông đồng nặng 36 tấn lớn nhất Việt Nam

-         Có diện tích 539 hec ta  lớn nhất, rộng nhất Việt Nam

-         Khu chùa có hành lang La Hán dài nhất châu Á

-         Khu chùa có giếng ngọc lớn nhất Việt Nam

-         Khu chùa có số cây bồ đề nhiều nhất Việt Nam