• Ban Công/Sân Thượng

  Ban Công/Sân Thượng

 • Cảnh Quan

  Cảnh Quan

 • Nhà Hàng

  Nhà Hàng

 • Ban Công/Sân Thượng

  Ban Công/Sân Thượng

 • Nội Thất Khách Sạn

  Nội Thất Khách Sạn

 • Cảnh Quan

  Cảnh Quan

CHÍNH SÁCH KHÁCH SẠN

 • Giờ nhận phòng: 13h00
 • Giờ trả phòng: 12h00
 • Chính sách hủy:

  • Đối với các đơn phòng nhỏ hơn 5 phòng:

  - Không tính phí hủy nếu khách hàng báo trước 07 ngày (tính từ ngày đến).

  - Tính phí 50% tổng số tiền đặt phòng nếu khách hàng báo trước 03-07 ngày (tính từ ngày đến).

  - Tính phí 100% tổng số tiền đặt phòng nếu khách hàng hủy đặt phòng dưới 03 ngày (tính từ ngày đến).

  • Đối với đơn phòng từ 5 phòng trở lên

  - Không tính phí hủy nếu khách hàng báo trước 15 ngày (tính từ ngày đến).

  - Tính phí 50% tổng số tiền đặt phòng nếu khách hàng báo trước 07-10 ngày (tính từ ngày đến).

  - Tính phí 100% tổng số tiền đặt phòng nếu khách hàng hủy đặt phòng dưới 07 ngày (tính từ ngày đến).